close
تبلیغات در اینترنت
همکاری در فروش فایل

پاورپوینت های علوم پایه

تعریف پژوهش عملیاتی  پژوهش عملیاتی یا علم مدیریت با علم تصمیم و کاربرد آن در ارتباط است .علم مدیریت را به عنـوان شـاخهای از حـوزه مدیریت که رویه عقلایی، منطقی، سیستماتیک و علمی را در تحلیل فرایند مدیریت و مسائل مـدیریتی بکـار مـیگیـرد، میتوان قلمداد کرد. در پژوهش عملیاتی مسائل به صورت سیستمی مورد بررسی قـرار گرفتـه و در عمـل بـرای عالمـان مدیریت، مدلهایی را که نتایج فعالیتهای مختلف در مسیرهای گوناگون است را نمایان میسازد و عناصر شانس، ریسک و عدم اطمینان را برای…

کتاب های خلاصه منابع رشته ریاضی کاربردی همراه بامجموعه تست در هر فصل با پاسخنامه

 

کتاب های خلاصه منابع رشته ریاضی کاربردی همراه بامجموعه تست در هر فصل با پاسخنامه تست

 

فصل اول: مقدمهای بر پژوهش عملیاتی و مفاهیم اساسی ریاضی 

پژوهش عملیاتی یکی از علوم یاریرسان در جهت تصمیم گیریهایش میباشـد پـژوهش عملیـاتی بـا بسـیاری از مسـائل  محوری مربوط به تصمیم گیری مدیران در ارتباط است. پژوعش عملیاتی ترکیبی از تکنیکها و روشهای استنتاج شده از علوم مختلف چون ریاضی، اقتصاد میباشد که به طور چشمگیری مدیران را یاری میکند.

کتاب اکولوژی زراعی رشته زراعت

سید محمد میرعالی بازدید : 30 یکشنبه 19 شهريور 1396 : 22:32 نظرات ()
کتاب اکولوژی زراعی  رشته زراعت

کتاب اکولوژی زراعی  رشته زراعت

 فصل 1 :گیاه و محیط 

  نور  

نور خورشید نخستین منبع انرژی در اکوسیستمها میباشد. نور از طریق فتوسنتز توسط گیاه گرفته شـده و انـرژی آن در پیوندهای شیمیایی اجزای الی ذخیره میشود. نور خورشید همچنین آب و هوای زمین را به جریان می اندازد. 

زراعت نباتات صنعتی

سید محمد میرعالی بازدید : 31 یکشنبه 19 شهريور 1396 : 22:28 نظرات ()
زراعت نباتات صنعتی

زراعت نباتات صنعتی: 

  GYPIUM ABBAUM : پنبه مشخصات گیاه شناسی: پنبه گیاهی گلدار (دو لپه) از تیره مالواسه (MALVACEAE) زیر طایفه HIBISCAE و از جنس COSSYPIUM پنبه دارای یک ریشه اصلی و به صورت عمودی در خاك نفوذ میکند

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی

سید محمد میرعالی بازدید : 32 یکشنبه 19 شهريور 1396 : 22:26 نظرات ()

فیزیولوژی گیاهان زراعی

سید محمد میرعالی بازدید : 27 یکشنبه 19 شهريور 1396 : 22:25 نظرات ()

غلات و دیم کاری

سید محمد میرعالی بازدید : 32 شنبه 18 شهريور 1396 : 13:2 نظرات ()

مقاله گیاه شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 29 پنجشنبه 16 شهريور 1396 : 19:0 نظرات ()
مقاله گیاه شناسی

مقاله گیاه شناسی
توضیحات محصول :

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش

 بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می‌باشد.

کتاب رسوب شناسی رشته زمین شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 40 پنجشنبه 16 شهريور 1396 : 18:48 نظرات ()

کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 25 پنجشنبه 16 شهريور 1396 : 18:42 نظرات ()

کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 27 پنجشنبه 16 شهريور 1396 : 18:41 نظرات ()
کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مقدمه 

در ساده ترین شکل ژئوشیمی را میتوان به عنوان علمی تعریف کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشـکیل دهنـده آن

سروکار دارد.

کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی

 
 
فصل اول چگونگی تشکیل کانسارها و ردهبندی کانسارها 
موضوعات مهم و اساسی در تشکیل هر کانسار عبارتند از : 
1) منبع و مشخصه سیالات کانیدار
کتاب زمین شناسی ایران رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب زمین شناسی ایران رشته مهندسی زمین شناسی

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: کلیات زمین شناسی ایران

کتاب زمین شناسی مهندسی

سید محمد میرعالی بازدید : 34 پنجشنبه 16 شهريور 1396 : 18:27 نظرات ()
کتاب زمین شناسی مهندسی

کتاب زمین شناسی مهندسی 

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:مکانیک خاك 

 مقدمه - 1-1

از ترکیب علم مهندسی و زمین شناسی گرایش جدیدی به نام مهندسی زمین شناسی شـکل مـی گیـرد.

کتاب مجموعه دروس مشترك زمین شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 27 پنجشنبه 16 شهريور 1396 : 18:26 نظرات ()
کتاب مجموعه دروس مشترك زمین شناسی

کتاب مجموعه دروس مشترك زمین شناسی (زمین شناسی ساختمانی-چینه شناسی-مهندسی نفت)

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 

زمین شناسی ساختمانی 

فصل اول-مقدمه ای بر زمین شناسی ساختمانی 

کتاب زمین شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 37 پنجشنبه 16 شهريور 1396 : 18:24 نظرات ()
کتاب دیرینه شناسی بخش اول رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب دیرینه شناسی (بخش اول) رشته مهندسی زمین شناسی

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

هدف کلی: 

پس از مطالعه این فصل فراگیران با مفهوم سنگواره و کاربرد آن آشنا شده و شرایط تشکیل فسیل را فرا خواهند گرفت. 

کتاب دیرینه شناسی بخش دوم رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب دیرینه شناسی (بخش دوم) رشته مهندسی زمین شناسی

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:گروههای میکروفسیلی 

ریزدیرینه شناسی و هدف آن: میکروفسیلها

مقدمه 

کتاب زبان تخصصی رشته مهندسی زمین شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 20 چهارشنبه 15 شهريور 1396 : 19:30 نظرات ()
کتاب زبان تخصصی رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب زبان تخصصی رشته مهندسی زمین شناسی

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:درسها 

GENERAL AIMS

کتاب اصلاح نباتات رشته کشاورزی

سید محمد میرعالی بازدید : 31 چهارشنبه 15 شهريور 1396 : 19:27 نظرات ()
کتاب اصلاح نباتات رشته کشاورزی

کتاب اصلاح نباتات رشته کشاورزی


کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته کشاورزی  گرایش بیوتکنولوژی (البته بعضی دروس برای دیگر گرایش ها هم قابل استفاده است) ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی  

جزوه ایمنی شناسی قسمت دوم رشته زیست شناسی

جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی

خصوصیات کلی پاسخهای ایمنی 

عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروبهای بیماریزا است. با ایـن وجـود، حتـی عوامـل بیگانـه غیـر

بیماریزا میتوانند سبب برانگیختن پاسخهای ایمنی شوند.

جزوه زیست سلولی و مولکولی

سید محمد میرعالی بازدید : 32 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:49 نظرات ()
جزوه زیست سلولی و مولکولی

 

جزوه زیست سلولی و مولکولی 

 

 

مقدمه:ساختار و عملکرد سلول ها 

سلول ها واحدهای اساسی موجودات زنده را تشکیل می دهند. همه ی بافتها و اندام ها از سلول ساخته شده اند.

جزوه ایمنی شناسی،قارچ شناسی ،ویروس شناسی

جزوه ایمنی شناسی،قارچ شناسی ،ویروس شناسی

 

فهرست مطالب 

فصل اول:آنتی ژن .........................................................................................................................18 

تعریف آنتی ژن :...............................................................................................................................18

-انواع آنتی ژن ازنظرمنشأ ................................................................................................................... 18

-ماهیت وجنس آنتی ژن..................................................................................................................... 18

جزوه مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 41 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:47 نظرات ()
جزوه مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

جزوه مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 

1- کدام عامل موجب هتروکروماتینی شدن یکی از کروموزومهای X در پستانداران ماده میشود؟ 

1) متیل و کاهش آن در 2 DNA) میتلاسیون یوراسیل 

جزوه مجموعه زیست شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 36 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:45 نظرات ()
جزوه مجموعه زیست شناسی

جزوه مجموعه زیست شناسی

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

 

 

فصل اول:آب و الکترولیت 

جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 38 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:42 نظرات ()
جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی

جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی 


 Muscle activities

The skeletal muscle mass accounts for over 50 percent of the total oxygen consumption 

in the resting human being and up to 90 percent during very active muscular work.

جزوه ژنتیک قسمت اول

سید محمد میرعالی بازدید : 26 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:37 نظرات ()

جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک

سید محمد میرعالی بازدید : 32 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:34 نظرات ()
جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک

جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک 

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ژنتیک ویژه کنکور سال 95 

تنظیم نسخه برداری: 

از اوایل سال 1960 پذیرفته شد که پروتئینها توسط ماده حـد واسـط و ناپایـداری بـه نـام RNA پیـامبر (mRNA)

جزوه زبان پزشکی قسمت اول

سید محمد میرعالی بازدید : 25 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:33 نظرات ()
جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه


جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
مجموعه تست1 

PASSAGE ONE: 

 Health problem associated with the consumption of sugar are numerous. One such risk 

جزوه تغذیه بخش اول رشته تغذیه

سید محمد میرعالی بازدید : 24 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:29 نظرات ()
جزوه تغذیه بخش اول رشته تغذیه

جزوه تغذیه (بخش اول) رشته تغذیه

 

فصل اول: انرژی 

واژههای کلیدی 

ترموژنز فعالیت (activity thermogenesis: AT): انرژی صرف شده در مـدت تمـرین فعـال از قبیـل بـدنسـازی و

تمرین ورزشی و انرژی صرف شده طی فعالیتهای زندگی روزانه، به عنوان ترموژنز فعالیت غیرورزشی تلقی میگردند 

جزوه تغذیه بخش دوم رشته تغذیه

سید محمد میرعالی بازدید : 32 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:27 نظرات ()

جزوه فیزیولوژی قسمت اول

سید محمد میرعالی بازدید : 26 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:25 نظرات ()

جزوه فیزیولوژی قسمت دوم

سید محمد میرعالی بازدید : 29 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:24 نظرات ()
جزوه فیزیولوژی قسمت دوم

جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم)  

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 

فصل اول: سلولهای خونی، ایمنی و انعقاد خون 

گلبولهای قرمز خون 

جزوه بیوشیمی

سید محمد میرعالی بازدید : 24 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:21 نظرات ()
جزوه بیوشیمی

جزوه بیوشیمی (بخش اول) 

فصل اول : آب و الکترولیت 

آب فراوانترین ماده موجود در سیستمهای بیولوژیک است. حدود 70٪ وزن بدن را آب تشکیل میدهد که این درصد بـا

توجه به میزان چربی بدن قابل تغییر است، زیرا هرچه مقدار چربی بدن بیشتر باشد، میزان آب بدن کمتر . میشود 

نکته :1 به تدریج که انسان پیر میشود، مقدار آب بدن کم می شود. 

جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

سید محمد میرعالی بازدید : 26 دوشنبه 13 شهريور 1396 : 17:58 نظرات ()

جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری

سید محمد میرعالی بازدید : 26 دوشنبه 13 شهريور 1396 : 17:56 نظرات ()

کتاب كشاورزی واقتصاد روستایی

سید محمد میرعالی بازدید : 25 یکشنبه 12 شهريور 1396 : 18:53 نظرات ()

نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی

سید محمد میرعالی بازدید : 28 یکشنبه 12 شهريور 1396 : 18:46 نظرات ()

نمونه سوالات ارشد فیزیک-نجومی

سید محمد میرعالی بازدید : 46 یکشنبه 12 شهريور 1396 : 18:45 نظرات ()
نمونه سوالات ارشد فیزیک-نجومی

نمونه سوالات ارشد فیزیک-نجومی


جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد  پیام نورفیزیک-نجومی

 

شامل دروس زیر 

1-مکانیک کوانتمی 1

2-فیزیک حالت جامعه پیشرفته 2

تعداد صفحات : 2

تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1314
  • کل نظرات : 1
  • 1